Ga naar de inhoud

Belastingdienst

Belastingdienst

De belastingdienst is een overheidsinstantie die belastingen int. Het is de taak van de belastingdienst om ervoor te zorgen dat alle burgers en bedrijven die belastingen verschuldigd zijn, deze ook daadwerkelijk betalen. Dit doet de belastingdienst door middel van heffingen en aanslagen. Wanneer een persoon of een bedrijf niet voldoet aan de belastingplicht, kan de belastingdienst boetes of aanmaningen opleggen. Het is dus altijd zaak dat u uw belastingplicht naar beste weten vervult, om zo problemen met de belastingdienst te voorkomen.

Problemen tussen u en de belastingdienst

Het kan echter voorkomen dat er toch problemen ontstaan tussen u en de belastingdienst. In dat geval is het verstandig om een belastingadviesbureau in te schakelen. Hierna leest u een aantal specifieke situaties waarin het verstandig is om belastingadvies in te winnen.

Bezwaar maken tegen een boete, aanslag of beschikking

Wanneer u van mening bent dat de belastingdienst ten onrechte een boete of aanslag oplegt, kunt u bezwaar maken. Hiervoor moet u wel binnen een bepaalde termijn actie ondernemen, vaak is dat 6 weken nadat u een brief krijgt van de Belastingdienst.

Als u te laat bent met het maken van bezwaar, kan u geen gebruik meer maken van uw recht om bezwaar te maken. Lisa Belastingspecialisten kan u helpen met het in acht nemen van de termijnen en het opstellen en indienen van uw bezwaarschrift.

Beroep instellen tegen een uitspraak van de Belastingdienst

Wanneer het bezwaar niet leidt tot een oplossing die voor uw goed is, kan u beroep instellen. Het is vaak zinvol om uw zaak aan rechter voor te leggen als de Belastingdienst uw bezwaar afwijst.

Lisa Belastingspecialisten kan u helpen om een beroepschrift in te dienen. Wanneer het beroep niet leidt tot een oplossing die voor u goed is, kan u ook nog in hoger beroep gaan of uiteindelijk zelfs cassatie instellen bij de Hoge Raad.

Toetsing rechtszaak

Heeft u een conflict met de Belastingdienst en overweegt u deze voor te leggen aan de rechter? Dan is het handig dat u uw situatie laat bekijken door ons, om te kijken of het raadzaam is een zaak te starten en of er voldoende kans is op succes. Wanneer we denken dat dit het geval is, kunnen wij bijstaan u in met alle facetten van de procedure.

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden via whatsapp of stuur ons een mailtje. U krijgt dan
binnen 24 uur een reactie van ons. U kunt ons uiteraard ook bellen.

Blog

De keuze tussen een eenmanszaak en een BV

De keuze tussen een eenmanszaak en een BV Veel ondernemende mensen vragen zich af of ze een onderneming moeten uitoefenen in de rechtsvorm van een eenmanszaak of in de vorm…

Hulp bij belastingschulden

Hulp bij belastingschulden Heeft u moeite met het op tijd betalen van uw belastingen en zijn er daardoor schulden ontstaan bij de Belastingdienst? Dan is het zaak dat u snel…