Ga naar de inhoud

Gemeente

Gemeente

In diverse situaties heeft u te maken met de Gemeente. Gemeentes zijn verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de openbare ruimte, het afvalbeleid, de sociale voorzieningen, de verkeersveiligheid en de samenwerking met maatschappelijke organisaties.

Als u een vergunning aanvraagt of een melding doet, heeft u te maken met de afdeling Publiek en Omgeving van de Gemeente. Voor vragen over huur, erfpacht of kadastrale zaken kunt u terecht bij de Dienst Grondzaken. U vragen heeft over sociale voorzieningen, krijgt u te maken met de Dienst Maatschappelijke Zorg.

Gemeentes en belastingen

Gemeentes zijn verantwoordelijk voor de belastingheffing in hun gemeente. De belastingen die gemeentes heffen zijn onder andere de onroerendezaakbelasting, de rioolheffing en de hondenbelasting. Andere gemeentelijke belastingen zijn toeristenbelasting, parkeergeld en leges.

Ook de WOZ-waarde wordt door de gemeente bepaalt en heeft invloed op uw totale belastingdruk. Lees alles over de WOZ-waarde op onze speciale pagina.

Onterechte belasting, of hoogte van uw belasting

Als u het niet eens met de hoogte van bepaalde belasting, of als u vindt dat u onterecht een belastingaanslag heeft ontvangen, kunt u in bezwaar gaan. Dit doet u bij de gemeente. Als u in bezwaar gaat, moet u dit schriftelijk doen. U kunt hierbij een bezwaarschrift indienen en daarna zelfs beroep instellen.

Als u beroep instelt, wordt uw zaak behandeld door de rechtbank. Een bezwaarschrift wordt eerst behandeld door de gemeente zelf. Indien u hier niet tevreden mee bent, kunt u alsnog beroep instellen. U moet wel eerst bezwaar maken bij de gemeente, anders kunt u geen beroep instellen bij de rechtbank.

Neem contact op met een expert van Lisa Belastingspecialisten als u vragen heeft over belastingen of bezwaar en beroep. Wij helpen u graag verder!

Wat is het verschil tussen gemeentelijke belastingen en heffingen?

Gemeentelijke belastingen zijn gelden die u jaarlijks betaalt aan de gemeente. Heffingen zijn eenmalige bedragen die u betaalt voor een dienst of product dat de gemeente levert.

Een voorbeeld van een heffing is de legeskosten die u betaalt wanneer u een vergunning aanvraagt.

Gemeentes en vergunningen

Voor diverse activiteiten hebt u een vergunning nodig van de gemeente. Denk hierbij aan een vergunning voor het openen van een bedrijf, het bouwen van een huis of het aanleggen van een tuin. Als u een vergunning aanvraagt, moet u rekening houden met een aantal regels en voorwaarden. Zo moet u bijvoorbeeld aan de bouwregels voldoen of ervoor zorgen dat uw bedrijf niet te veel geluid maakt. Ook moet u altijd eerst een melding doen bij de gemeente voordat u aan de slag gaat met uw project.

Afgewezen vergunningen bij uw gemeente

Als uw vergunning wordt afgewezen door de gemeente, kunt u in bezwaar gaan. Dit doet u met een bezwaarschrift. Een bezwaarschrift moet altijd schriftelijk worden ingediend bij de gemeente. Het is belangrijk dat u in het bezwaarschrift aangeeft waarom u het niet eens bent met de afwijzing van uw vergunningaanvraag. Als u in bezwaar gaat, blijft de vergunningaanvraag in behandeling. Lisa belastingspecialisten kan u hierin bijstaan en bezwaar indienen namens u.

Gemeentes en subsidies

Gemeenten kunnen verschillende soorten subsidies verstrekken. Zo kunt u bijvoorbeeld een subsidie aanvragen voor het starten van een bedrijf of voor duurzame energieprojecten. Er zijn allerlei voorwaarden verbonden aan het krijgen van een subsidie. Zo moet u bijvoorbeeld aantonen dat u de subsidie nodig hebt en dat u de projecten ook daadwerkelijk gaat uitvoeren. Als u een subsidie aanvraagt, moet u deze altijd schriftelijk indienen bij de gemeente. Het is belangrijk dat u in het aanvraagformulier duidelijk aangeeft waarvoor u de subsidie wilt gebruiken. Ook moet u met het formulier aantonen dat u voldoet aan alle voorwaarden die gesteld worden door de gemeente.

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden via whatsapp of stuur ons een mailtje. U krijgt dan
binnen 24 uur een reactie van ons. U kunt ons uiteraard ook bellen.

Blog

De keuze tussen een eenmanszaak en een BV

De keuze tussen een eenmanszaak en een BV Veel ondernemende mensen vragen zich af of ze een onderneming moeten uitoefenen in de rechtsvorm van een eenmanszaak of in de vorm…

Hulp bij belastingschulden

Hulp bij belastingschulden Heeft u moeite met het op tijd betalen van uw belastingen en zijn er daardoor schulden ontstaan bij de Belastingdienst? Dan is het zaak dat u snel…